Nadzory i projekty domów jednorodzinnych i mieszkań

 • Występujemy jako: Kierownik budowy, Inspektor nadzoru.
 • Prowadzimy nadzór i odbiory mieszkań i domów nabywanych od deweloperów.
 • Oferujemy Państwu kompleksowe wykonywanie projektów budowlanych.
www.kierownikbudowy.slask.pl

Nadzory dla klientów instytucjonalnych

 • W ramach kompetencji zawodowych prowadzimy nadzory budowlane dla wspólnot mieszkaniowych, zakładów pracy oraz klientów instytucjonalnych. W obszarze naszej działalności znajdują się domy wielorodzinne, obiekty przemysłowe, kubaturowe.
 • Przeprowadzamy okresowe przeglądy techniczne zgodnie z przepisami prawa, włączając obiekty o dachach wielkopowierzchniowych.
 • Zapewniamy prowadzenie książek obiektów oraz całej dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

Kierowanie projektami

 • Kompleksowe zarządzanie realizacją inwestycji i projektów budowlanych.
 • Zarządzanie kontraktem, umową o roboty budowlane i prace projektowe.
 • Zapewniamy wsparcie merytoryczne od etapu projektowania po realizację oraz odbiory prac jak również przekazanie do eksploatacji.
 • Opiniowanie przygotowania i realizacji projektów.
 • Zarządzanie zmianami projektowymi.
 • Optymalizowanie rozwiązań projektowych.
 • Zapewniamy prowadzenie spraw formalnych w urzędach oraz pełen zakres konsultacji.
 • Pomagamy w ocenie i wycenie kosztów realizacji. Wykonujemy przedmiary, kosztorysy i budżety oraz wszelkie opracowania kosztowe związane z budownictwem,
 • Kontrola kosztów realizacji w odniesieniu do zakładanego budżetu.
 • Przygotowanie i prowadzenie procesu przetargowego na roboty budowlane, składającego się z: przygotowania dokumentacji i procedury przetargowej, pozyskanie i analizę ofert, negocjacji przetargowych i wyboru generalnego wykonawcy lub wyboru wykonawców pakietów robót.
 • Doradztwo związane z projektami inwestycyjnymi (techniczne i projektowe, dotyczące procedur i wydanych zgód i zezwoleń, organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy, itp.).
 • Przygotowanie i opiniowanie harmonogramu, przygotowanie i kontrola raportów z postępów prac wraz z oceną ścieżki krytycznej.