Budownictwo użyteczności publicznej i kubaturowe

  • Budowa nowego budynku biurowego z halą testów w Gliwicach Nadzorowanie prac z ramienia całościowego najemncy długoterminowego. Instalacje, ściany działowe, ślusarka aluminiowa, roboty wykończeniowe. Powierzchnia 3'700 m2
    Język kontraktowy: polski, angielski.

  • Stadion Narodowy w Warszawie Nadzorowanie montażu konstrukcji stalowej wsporczej dachu: słupy, pierścień ściskany; konstrukcji linowej dachu: liny, iglica; konstrukcji drugorzędnej: łuki membrany, elewacja; rozpiętość konstrukcji dachu 279 m / 314 m; ilość konstrukcji stalowej 14'000 t.
    Wartość robót budowlanych 330 mln. PLN, język kontraktowy: polski, angielski.

  • Planowane Centrum Handlowe Focus Park w Gliwicach Nadzorowanie robót ziemnych i wyburzeniowych (Wykopy 170'000 m3, zasypy 110'000 m3, beton podkładowy 50'000 m2).
    Wartość prac budowlanych 14 milionów PLN – język kontraktowy: polski.

  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Krakowie Nadzorowanie robót ziemnych i wyburzeniowych na potrzeby realizacji nowego oddziału specjalistycznego szpitala dziecięcego.